Hledáme nové členy

Oddíl Vlčí stopa od roku 1974 sdružuje děvčata a kluky od 9 let.

Na schůzkách, výpravách i mimořádných podnicích se mohou věnovat velmi pestré oddílové činnosti. Své schopnosti se snažíme porovnávat i s jinými kroužky a oddíly v různých celostátních soutěžích a akcích. A dosáhli jsme zde již nejednoho úspěchu. Členové oddílu byli několikrát vyhlášeni Brďákem roku, tedy nejlepším členem brontosauřích dětských oddílů.

I když se více zaměřujeme na přírodu, jsou součástí oddílové činnosti sport, tábornictví, technické a rukodělné činnosti, činnosti výtvarné, slovesné i hudební. To vše především formou her a soutěží. Kromě možnosti seberealizace a získání různých znalostí a dovedností v rámci oddílové činnosti umožňujeme členům navázání kamarádských vztahů s vrstevníky, získání schopnosti práce v kolektivu i samostatnosti a organizačních schopností.

Náš dětský oddíl je relativně samostatnou součástí celostátní organizace Hnutí Brontosaurus. Hnutí Brontosaurus je celostátní organizace uznaná MŠMT za organizaci doporučenou pro oblast práce s dětmi a mládeží. Po překročení věku pro členství v dětském oddíle je možné pokračovat v zajímavé činnosti v některém jiném základním článku Hnutí.

Oddílové schůzky se konají každý čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin v Brně-Řečkovicích na zahradě na ulici Loučky.

V současné době probíhá v oddíle intenzivní obměna členstva a nástup nové oddílové generace. Zájemci o členství v oddíle jsou vítáni. Přijďte se za námi na čtvrteční schůzku podívat! Věřím, že poznáte, že dobrá oddílová činnost nemusí být jen v oddílech Junáka.

MVDr. PharmDr. Radmila Zavadilová, CSc. - Baghíra, vedoucí oddílu.