Oheň v Dlouhé Lhotě - 14. srpen 2010

V srpnu proběhl v Údolí ptačího zpěvu malý táborový oheň pro oddílové vysloužilce a přátele oddílu.

I když počasí velmi hrozilo, nakonec vše dobře dopadlo. U táborového ohně, při zpěvu oddílových i neoddílových písní za kytarového doprovodu Hráška a Lachtana bylo moc fajn. Báječně se povídalo a vzpomínalo. A v mlžném ránu nám okolní lesy připomněly zážitky s táborovými svěry hub. Takové množství hříbků, růžovek a dalších druhů hub už jsme dlouho neviděli!

Takže dík Hrozince a malině za organizování a zase někdy...

Baghíra

 

Vstavačová louka zarůstá, chybí ji naše tábory. Tak alespoň trochu jí pomoci. Galion v akci (ale vystřídali se mnozí další).

Jako na službě! A Megakoza stále drží!!!

U ohně se povídalo...

...a zpívalo...

...a hrálo.

Hřiby všech druhů rostly v nebývalém množství!

 

 

Na závěr malé odbočení. Zajímá vás jak vypadalo místo, kde měla později tábořiště Vlčí stopa, v roce 1953? Najeďte si na adresu http://kontaminace.cenia.cz.

Norek

 


 

Odpoledne Viléma Tella - 16. 9. 2010

Třetí zářijové čtvrteční odpoledne patřilo v CVČ Mateřídouška všem, kteří se rozhodli vyzkoušet své dobré oko a pevnou ruku. Vlčí stopa zde totiž pořádala Odpoledne Viléma Tella. Soutěžilo se v pěti disciplinách - lukostřelba, hod oštěpem na pohyblivý cíl, šipky, hod na terče a střelba ze vzduchovky. Výsledky se vyhodnocovaly zvlášť pro mladší a starší soutěžící. Ti nejlepší si odnesli diplomy a sladké odměny, ale drobná odměna se našla pro každého, kdo absolvoval všechny disciplíny. Ceny jistě potěšily, ale hlavním bylo, že si všichni skvěle zaházeli a zastříleli.

Poděkování patří organizátorům, především Hrozince, Malině a Radkovi, kteří obětavě strávili odpoledne na jednotlivých disciplínách.

Baghíra

 

Hod oštěpem na pohyblivý cíl - Trnka trefila napoprvé!

Střelba ze vzduchovky.

Účastníci i jejich rodiče proudili mezi jednotlivými stanovišti. Malina organizuje hod šipkami.

Naněkteré byl luk ještě poněkud větší, ale s Hrozinkou to zvládli!

Lukostřelba byla hodně náročnou disciplínou.

Ještě zaznamenat výsledek, zaznačit absolvování disciplíny a hurá na další stanoviště!

 

end