Jak jsme prožili předvánoční přípravy a vánoce 2014


Oddílová skříň se konečně vrací zase do naší klubovny...

01

Na úpravách klubovny se podílejí i nováčci - Jenda při vyvěšování nástěnek

02

"Luňákovci" tvoří cukrový salám

03

Vánoční závod zdatnosti na Špilberku (vánoční schůzka)

04

Tradiční lití olova

05

A posuneme se na Štědrý den a Vánoční stromek zvířat... Zúčastnili se zástupci všech generací (tu nejmladší má Hrozinka v plyšákovi na břiše!)

06

Řetěz s balíčky přesunujeme na strom

07

Nejvíc balíčků vytvořil a dodal Rozmarýn

08

 

Baghíra

 

end