Reportáž ze stěhování klubovny

Tak jsme se přestěhovali!

Po té, co jsme byli připraveni o naši Boudu a o jakoukoliv možnost oddílové činnosti v Jehnicích jsme našli nové útočiště v CVČ Mateřídouška v Řečkovicích. Bylo nutné opět přestěhovat naše věci, tentokrát za tmy, zimy, mokra, bahna… 

V pátek jsme se pokusili sbalit část inventáře, ale podmínky byly příliš náročné. V sobotu ráno se začalo nakládat a odvážet, a také balit to, co se v pátek nestihlo. Naštěstí se počasí umoudřilo a dovolilo nám přestěhovat, aniž by vše zmoklo. Po poledni byly kontejnery i jejich okolí prázdné a v Řečkovicích začala druhá, neméně náročná etapa. Třídění a ukládání věcí. Postupně ubývalo pracovníků, práce ubývalo rozhodně pomaleji. A tak se pokračovalo – už s mnohem menším počtem pracantů, i celou neděli. Nestihlo se všechno a než bude klubovna podle našich představ, dá to ještě hodně práce, ale to hlavní se díky obrovskému nasazení všech zúčastněných podařilo.

Takže velké poděkování patří všem, kteří se na akci zúčastnili – vysloužilcům, rodičům, členům i řidiči auta a jeho spolupracovníkovi! Byli opravdu skvělí. A doufám, že je (a další, kterým to tentokrát nevyšlo), budu moci pozvat i na jinou než náročnou pracovní akci.

A několik foteček:

 

Balení ve tmě a zimě nebylo vůbec příjemné

 

 

Nakládání bylo opravdu náročné

 

 

Na dvou snímcích dokumentujeme vykládání oddílových věcí v Mateřídoušce, ruku k dílu přiložily všechny zúčastněné generace

 

 

 

 

Dřevo bylo třeba nejdříve přeložit na jiný dopravní prostředek a teprve potom dopravit na místo

 

 

Hned po ustavení skříní na místo bylo třeba zrekonstruovat oddílové police

 

 

Po namáhavé práci přišlo občerstvení, které připravila Kaa, opravdu vhod

 

 

Navečer sice neudělané práce ještě mnoho zůstalo, ale našli jsme si chvilku i na pár her - je to přece oddílová   
      výprava! Souboje v tweesteru  byly neuvěřitelně vyrovnané

 

Jediný zástupce rodičů členů oddílu, účastnící se stěhování, při budování dřevníku - opravdu se mu povedl skvěle!

 

I položení igelitu na hromadu odpadu se dá provést s elegancí a spoustou legrace