Vítejte na stránkách Brontosauřího dětského oddílu
"Vlčí stopa"

Z novinek:

Výsledky dlouhodobých soutěží

Oddílový rok 2016/17 skončil. Na závěrečné akci při svitu oddílového ohně jsme vyhlásili výsledky dlouhodobých soutěží. Nejlépe si vedla Linduška, která zvítězila v bodování, docházce, celoroční hře Cesta na planetu Aeternitas, v tabulce zdatnosti, i v luštění hádanek. Byla i nejlepším kronikářem. Ostatním ponechala jen další místa s výjimkou soutěže O stříbrnou kouli. Tady výborným výkonem zvítězila Skořice. Ocenění se ale dostalo všem, kteří se snažili. Za přidělené kredity si mohli vybrat z pestré nabídky cen.

Duhové střípky

I v roce 2017 jsme se zapojili do celostátní soutěže Duhové střípky, organizované Hnutím Brontosaurus nejen pro BRĎO oddíly, ale i pro skauty, přírodovědné kroužky a další volnočasové aktivity. Náplní soutěže je celoroční plnění různých úkolů z oblasti přírody, její ochrany a životního prostředí. Opakovaně se nám podařilo se umístit na 1. místě v kategorii starších.


Brontosauří dětský oddíl (používáme zkratku BRĎO) VLČÍ STOPA je součástí Hnutí Brontosaurus. Hnutí Brontosaurus je celostátní organizace uznaná MŠMT za organizaci doporučenou pro oblast práce s dětmi a mládeží. Stejně jako v naší zastřešující organizaci je naše činnost více než v oddílech Junáka směřována k pobytu v přírodě, jejímu poznávání a konkrétní práci v její prospěch.

Nejsme kroužek, jak je v současné době v rámci různých volnočasových aktivit obvyklé. Od kroužků se lišíme především pravidelnou dlouhodobou činností – náš oddíl pracuje již 44. rokem. Dále pak pestrou náplní oddílových akcí a systémem umožňujícím rozvoj osobnosti, samostatnost i schopnost zapojení do kolektivu. Spousta zážitků je samozřejmostí. To vše nabízíme holkám a klukům od 3. třídy ZŠ.

Každý čtvrtek se scházíme na oddílové schůzce od 17 do 19 hodin v Brně-Řečkovicích na Ječné ulici v budově bývalé Geofyziky, místnost B 109. Každé tři týdny pořádáme oddílovou výpravu, několikrát za rok vícedenní. Činnost doplňují příležitostné mimořádné podniky.

Oddíl "VLČÍ STOPA" vznikl v roce 1974. V září 2017 jsme zahájili 44. rok naší oddílové činnosti a v listopadu 2017 jsme oslavili 43. výročí vzniku oddílu.

Vedoucí oddílu je MVDr. PharmDr. Radmila Zavadilová, CSc. - Baghíra. Oddíl vede od jeho založení společně s Mgr. Marií Zavadilovou - Kaa.

Poslední aktualizace: 11. 3. 2018