Vítejte na stránkách Brontosauřího dětského oddílu
"Vlčí stopa"


   

   

POJĎTE PROŽÍT DOBRODRUŽSTVÍ S VLČÍ STOPOU

Hledáme kluky a holky od 7 let se zájmem o přírodu, táboření, hry v klubovně i v přírodě a spoustu dalších činností v partě kamarádů.

Je to možná k neuvěření, ale je to tak!! V listopadu 2021 jsme oslavili 47. NAROZENINY VLČÍ STOPY!


V září 2021 jsme vstoupili do dalšího, již 48. roku oddílové činnosti, a to v naší oddílové maringotce v Brně-Řečkovicích v zahradě za ulicí Loučky.


OSLAVA 90. NAROZENIN Kaa

Kaa, oddílová vedoucí Vlčí stopy od založení oddílu, ale také oddílová a táborová zdravotnice, skvělá táborová kuchařka i vynikající vyjednávač s institucemi i soukromými osobami, v červnu oslavila významné kulatiny. Ani se nechce věřit, že ta její devadesátka je pravdou! Při této příležitosti se uskutečnilo setkání oslavenkyně s bývalými členy oddílu a dalšími oddílovými příznivci. Sešlo se mnoho gratulantů, atmosféra byla báječná, povídalo se, vzpomínalo... Kaa byla z akce nadšená a děkuje za zorganizování akce i za obdržená blahopřání od účastníků i od dalších, kteří jí k narozeninám blahopřáli.

 

VELKÁ FILMOVÁ LOUPEŽ

Ve čtvrtek 6. 2. 2020 nastala dlouho očekávaná chvíle, během níž si mohli zájemci zhlédnout zcela unikátní filmové záběry z historie oddílu Vlčí stopa.

Našly se tu filmy z letních táborů (Luhačovice, Dlouhá Lhota, ...) i z oddílových výprav. Tehdy se točilo "8mm kamerou", část filmů je černobílá, ty z pozdější doby jsou barevné. Byla to velmi příjemná akce se spoustou vzpomínání, několik snímků naleznete v průběžné reportáži oddílového dění ve školním roce 2019/2020.

   


Brontosauří dětský oddíl (používáme zkratku BRĎO) VLČÍ STOPA je součástí Hnutí Brontosaurus. Hnutí Brontosaurus je celostátní organizace uznaná MŠMT za organizaci doporučenou pro oblast práce s dětmi a mládeží. Stejně jako v naší zastřešující organizaci je naše činnost více než v oddílech Junáka směřována k pobytu v přírodě, jejímu poznávání a konkrétní práci v její prospěch.

Nejsme kroužek, jak je v současné době v rámci různých volnočasových aktivit obvyklé. Od kroužků se lišíme především pravidelnou dlouhodobou činností – náš oddíl pracuje již od roku 1974. Dále pak pestrou náplní oddílových akcí a systémem umožňujícím rozvoj osobnosti, samostatnost i schopnost zapojení do kolektivu. Spousta zážitků je samozřejmostí. To vše nabízíme holkám a klukům od 3. třídy ZŠ.

Každý čtvrtek se scházíme na oddílové schůzce od 17 do 19 hodin v Brně-Řečkovicích v klubovně na ulici Loučky. Každé tři týdny pořádáme oddílovou výpravu, několikrát za rok vícedenní. Činnost doplňují příležitostné mimořádné podniky.

Oddíl "VLČÍ STOPA" vznikl v roce 1974. V září 2021 zahajujeme 48. rok naší oddílové činnosti.

Vedoucí oddílu je MVDr. PharmDr. Radmila Zavadilová, CSc. - Baghíra. Oddíl vede od jeho založení společně s Mgr. Marií Zavadilovou - Kaa.

Poslední aktualizace: 31. 12. 2021